Klachten

Uw Klacht, Onze Zorg

Het kan echter voorkomen dat u een klacht heeft over de behandeling of de manier waarop u bent behandeld. In zo'n geval is het van belang om uw klacht kenbaar te maken, niet alleen voor uw eigen gemoedsrust, maar ook om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Allereerst is het raadzaam om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. 

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Heb je vragen, of wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

"Ik ben heel fijn geholpen. Ga zo door!"

"Goed luisterend oor naar mijn klachten"

Jouw mening is voor ons belangrijk
Help ons en laat je ervaring achter.

© 2024 - Vita Compleet
Created by LR Internet