Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk hun sportactiviteiten weer op willen pakken, of voor mensen die op een andere manier geblesseerd geraakt zijn en daardoor niet in staat zijn om te sporten. Ook is sportfysiotherapie bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld een marathon willen lopen en niet weten hoe ze zich hiervoor zonder blessures kunnen voorbereiden. Of beoefent u op dit moment geen sport maar zou u dit in toekomst wel willen dan kan de sportfysiotherapie u hierbij op weg helpen door te kijken welke sport geschikt voor u is, ook als u bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap hebt.

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt opgelopen of overtraind blijkt te zijn. U wilt blijven sporten en als het kan uw conditie blijven behouden, desnoods met een alternatief trainingsschema. Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurd en snapt hoe u geblesseerd bent geraakt en dat sporten belangrijk voor u is. Dat ziet u terug in het behandelplan of trainingsschema dat er voor u gemaakt wordt, enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefend. Er wordt gekeken naar uw motoriek, coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen en uw blessure wordt geannalyseerd. Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur, braces, taping of mobiliserende technieken. Er wordt sportspecifiek getraind zodat uw kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Desnoods wordt er met uw trainer overlegt over een aangepast trainingsschema. Preventie is voor de sportfysiotherapeut erg belangrijk, hij of zij zorgt dat u kunt blijven sporten en voorkomt herhaling van dezelfde sportblessures. Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken tijdens een screening en/of een intake en onderzoek, maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

De eerste behandeling

Als u zich zonder verwijzing bij ons meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens deze screening wordt uw klacht in kaart gebracht en wordt er gekeken of er een indicatie voor sportfysiotherapie is. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door een huisarts bekeken worden. Is dit het geval, dan verwijst de fysiotherapeut u terug naar uw huisarts. Als blijkt dat er een indicatie voor sportfysiotherapie is, volgt er na de screening een intake en een lichamelijk onderzoek. De sportfysiotherapeut kijkt hierbij niet alleen naar de klacht zelf, maar ook waardoor deze ontstaan is. En wordt er gekeken of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt er, samen met u, een behandelplan opgesteld en zal de sportfysiotherapeut een prognose over het verloop en de mate van het herstel geven. Het kan ook zijn dat u van uw huisarts of specialist een verwijzing heeft meegekregen, dan vindt er geen screening plaats want dat heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is verder gelijk aan bovenstaand na screening.

Sportadvies- en sportblessurespreekuur

Sporten is gezond en leuk, toch kunt u zich weleens blesseren of overbelasten. Om dit te voorkomen hebben wij een sportadviesspreekuur, voor onderzoek van de blessure is het sportblessurespreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden door een ESP opgeleide sportfysiotherapeut en vindt iedere maandagochtend van 08.00 tot 09.00 uur plaats. Vooraf een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen bij Vita Velden.

Voor meer informatie zie www.NVFS.nl

Beschikbaar bij:

Vita Oostrum
Vita Velden

Dit zijn onze specialisten:

Kelly
Birgit Daalderop
© Vita Velden - Fysiotherapie