Info voor fysiofitnessers

Facturen contributie fysiofitness

Deze worden per e-mail verstuurd. Gelieve dan ook uw e-mailadres te mailen naar: info@vitavelden.nl Ontvangt u liever uw factuur per post, dan kunt u dit per mail aangeven of bij uw instructeur van de fysiofitness. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat de contributie voor de fysiofitness per vooruitbetaling dient te geschieden.

Incasso

Het is het mogelijk de contributie voor de fysiofitness te laten incasseren.
Indien u hier interesse in heeft kunt u dit bij uw fysiofitness instructeur of bij de balie van Vita Velden kenbaar maken, dan zal er met u een incassoformulier worden ingevuld.
Bij betaling in één keer bedraagt de contributie  € 325,00 per jaar, dit bedrag kan niet geïncasseerd worden.

Vakantie

De fysiofitness is vanwege vakantie gesloten van 31 juli tot en met 25 augustus 2017. De lessen starten weer op maandag 28 augustus 2017.
U hoeft dan ook geen contributie te betalen. Betaalt u automatisch, dan kunt u deze periode overslaan. Betaalt u via incasso, dan zal er in de maand augustus 2017 geen incasso plaatsvinden.

Afmelden

Indien u onverhoopt niet aan de fitness les deel kunt nemen, wilt u zich dan van tevoren afmelden. Dit kan telefonisch op: 077-4722495 of per mail via: info@vitavelden.nl

Ziekte

Kunt u door ziekte niet deelnemen aan de fysiofitness dan vindt er geen restitutie van de contributie plaats. Kunt u langer dan 1 maand niet trainen? Dan wordt de looptijd opgeschort, na overleggen van een doktersverklaring.

Uitvallen van lessen

Als de les op een nationale zon-of feestdag valt, vervalt deze. Hiervoor geldt geen restitutie van contributie.
Mochten er door omstandigheden minder dan 3 personen aan een les deelnemen, dan behoudt Vita Compleet zich het recht voor om deze les te verplaatsen naar een ander tijdstip.
 
Bedankt voor uw medewerking.

© Vita Velden - Fysiotherapie