Headerafbeelding

Info voor fysiofitnessers

Facturen contributie fysiofitness

Deze worden per e-mail verstuurd. Gelieve dan ook uw e-mailadres te mailen naar: info@vita-compleet.nl Ontvangt u liever uw factuur per post, dan kunt u dit per mail aangeven of bij uw fysiotherapeut van de fysiofitness. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat de contributie voor de fysiofitness per vooruitbetaling dient te gebeuren.

Incasso

Het is mogelijk de contributie voor de fysiofitness te laten incasseren.
Indien u hier interesse in heeft kunt u dit bij uw fysiofitness instructeur of bij de balie van Vita Velden kenbaar maken, dan zal er met u een incassoformulier worden ingevuld. Bij betaling d.m.v. een jaarfactuur, in één keer, krijgt u een maand gratis fitness cadeau.

Vakantie

De fysiofitness gaat, in sommige gevallen, in de vakantie niet door. Dit communiceren wij op tijd. Indien mogelijk kunt u uw les inhalen op een ander moment.

Afmelden

Indien u onverhoopt niet aan de fitness les deel kunt nemen vragen wij u om zich van tevoren af te melden. Dit kan telefonisch op: 077-4722495 of per mail via: info@vita-compleet.nl

Ziekte

Kunt u door ziekte niet deelnemen aan de fysiofitness dan vindt er geen restitutie van de contributie plaats. Kunt u langer dan 1 maand niet trainen? Dan wordt de looptijd opgeschort, na overleggen van een doktersverklaring.

Uitvallen van lessen

Als de les op een nationale zon-of feestdag valt, vervalt deze. Hiervoor geldt geen restitutie van contributie. Mochten er door omstandigheden minder dan 3 personen aan een les deelnemen, dan behoudt Vita Compleet zich het recht voor om deze les te verplaatsen naar een ander tijdstip.
 
Bedankt voor uw medewerking.

© Vita Velden - Fysiotherapie