Hoofdpijnbehandeling Watson

Hoofdpijn

Nagenoeg iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn gehad. Gelukkig verdwijnt het meestal weer vanzelf. Dat kan door een nachtje te slapen of door het gebruik van pijnstillers. Maar bij sommige mensen blijft de pijn terug komen, vergezeld van bijvoorbeeld misselijkheid of overgevoeligheid voor licht. 

Het ontstaan van hoofdpijn

Hoofdpijn is er in vele vormen met ieder hun eigen kenmerk. Ondanks dat er al vele onderzoeken naar gedaan zijn, is er meestal geen fysieke oorzaak te vinden. Alleen bij secundaire hoofdpijn (deze ontstaat als gevolg van een andere aandoening zoals een tumor of een aandoening van de bloedvaten) is er een structuur aan te wijzen voor de hoofdpijn. Wanneer de pijn geen direct aanwijsbare oorzaak heeft, spreekt men van primaire hoofdpijn. Denk hierbij aan clusterhoofdpijn, migraine en spierspanningshoofdpijn. De meest toegepaste behandeling hiervoor bestaat uit speciale medicatie die de klachten bestrijdt of een nieuwe aanval voorkomt.

Hoofdpijn ontstaat vaak in een gebied boven in de nek net onder de hersenen. Doordat het overgevoelig raakt, worden normale prikkels versterkt waargenomen. Deze prikkels komen o.a. voort uit het aangezicht, kaak, hoofd, bloedvaten, spieren, gewrichten en tussenwervelschijven. 

Vaak wordt de oorzaak aan triggers geweten. Dit zijn veranderde situaties in het lichaam, of stoffen die de hoofdpijn uitlokken. Bekende triggers zijn stress, menstruatie, vermoeidheid, houding en voedsel (chocolade, rode wijn, alcohol of citrusvruchten). De overgevoelige hersenstam kan deze triggers niet goed verwerken, waardoor de hoofdpijn kan ontstaan. 

De Watson methode (Watson Headache® Approach)

Dean Watson, hoofdpijnspecialist uit Australië, heeft in de afgelopen 25 jaar zeer veel ervaring opgedaan in de behandeling van hoofdpijnpatiënten. Er komen steeds meer wetenschappelijke bewijzen voor zijn methode. 

Bij het toepassen van deze methode start de behandelaar met een intake, waarbij op een systematische manier vragen worden gesteld en testen uitgevoerd. Uit de vragen blijkt om wat voor soort hoofdpijn het gaat, zodat bepaald kan worden of de hoofdpijn tijdens de behandeling verbetert.  Tijdens de testen wordt er op specifieke plekken in de nek gedrukt met de vingers, waardoor de hoofdpijn geproduceerd, als ook gereduceerd kan worden. 

Volgens de Watson methode zullen tijdens de behandeling van de hoofdpijnklachten de vaardigheden van de intake herhaald worden. Hierdoor vermindert de gevoeligheid van de hersenstamkern en neemt de frequentie en intensiteit van de hoofdpijn af. Wanneer deze methode regelmatig als behandeling wordt toegepast, verdwijnt de hoofdpijn volledig, met een blijvend effect. Ook wanneer er sprake is van jarenlange regelmatige hoofdpijn. Wanneer de cliënt klachtenvrij is, worden er adviezen gegeven om te voorkomen dat de klachten terug keren. Het is dan ook een zeer veilige methode, waarbij geen correctie plaatsvindt middels een manipulatie (kraken). En zonder bijwerkingen die er bij medicijnen vaak wel zijn.                                                                                              

Vita Velden en Vita Oostrum

De opleiding tot Watson Headache® Certified Practitioner is opgebouwd uit 3 niveaus, waarbij na elke cursus eerst veel ervaring opgedaan moet worden om toegelaten te worden tot het volgende niveau. Onze specialist is één van de 6 fysiotherapeuten in Europa die deze opleiding voltooid heeft. De uitspraak ‘je moet maar met de hoofdpijn leren leven’, vinden wij een onacceptabel antwoord. Bijna iedereen kan van zijn of haar hoofdpijn afkomen, dan wel een vermindering in intensiteit of frequentie bereiken. Het maakt niet uit of je 1 maand of 25 jaar hoofdpijn hebt. 

Vragen?

Voor extra informatie kunt u ook kijken op de website van Watson Headache® Approach, www.watsonheadache.com

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Vita Compleet op telefoonnummer 077-4722495 of via mail info@vitavelden.nl 

Beschikbaar bij:

Vita Velden
Vita Oostrum

Dit zijn onze specialisten:

Olaf Schaeffers
© Vita Velden - Fysiotherapie