Depressie

Je somber of terneergeslagen voelen is iets wat iedereen herkent. Dit kan komen door bijvoorbeeld een ruzie of slecht nieuws. Meestal verdwijnt dit gevoel na een paar uur of een paar dagen, maar het kan ook zo zijn dat deze stemming langer aanhoudt. Dan is het moeilijk om die stemming kwijt te raken en kan je er dieper in verzeild raken. Er kan een  depressieve stemming ontstaan. De somberheid die je dan ervaart is heviger en intenser en verdwijnt niet zomaar.

Klachten

Er kunnen ook allerlei andere, geestelijke en lichamelijke, klachten ontstaan als;
• Interesseverlies;
• Concentratieproblemen;
• Eetproblemen;
• Slaapproblemen;
• Denken aan de dood;
• Buikpijn;
• Rugpijn;
• Hoofdpijn;
• Fitheidsgevoel vermindert.

Licht depressief zijn is niet abnormaal of gek, maar komt juist erg vaak voor. Volgens onderzoek van NIPO in 2007 was 3,6% van de ondervraagden depressief, 27,6% was ooit depressief geweest.

Er bestaat een kans dat je lichte depressie zich door ontwikkelt in een zware depressie, dit houdt in dat:
je minimaal 2 weken, 5 van de onderstaande klachten moet hebben waarvan minimaal één van de eerste twee beschreven klachten:
• Gedeprimeerde stemming (somber/depressief)
• Verlies van belangstelling of genoegen
• Verstoord slaappatroon
• Verhoogde of verminderde eetlust/ gewichtstoename/afname
• Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energie verlies
• Motorische agitatie, rusteloosheid
• Verminderde concentratie
• Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid en/of vrees
• Wens om dood te gaan (suïcidale gedachten)

Behandeling

De psychosomatisch fysiotherapeut zal samen met de cliënt gaan kijken waar de mogelijkheden liggen om een persoonlijk stappenplan op te zetten.
Belangrijk bij de behandeling van depressie is het inzien waar de klachten vandaan komen. Dat de geestelijke klachten een duidelijke invloed kunnen hebben op de lichamelijke klachten van de cliënt. Wanneer dit duidelijk is wordt verder gegaan met bewegen. Uit de literatuur komt naar voren dat in beweging zijn een positief effect heeft op een sombere stemming. De manier van bewegen maakt niks uit, zolang het maar hartslag-verhogend is. Het doel is niet om conditie te trainen, maar om te zorgen dat de hartslag omhoog gaat en je weer actief met je lijf bezig kunt zijn.

Voor verdere informatie, raadpleeg de psychosomatische fysiotherapeut in onze praktijk, Danella van Nijf

© Vita Velden - Fysiotherapie