Burn-out

In deze tegenwoordige tijd lijkt het een steeds bekender fenomeen te worden, een burn-out. De wereld om ons heen blijft maar doorgaan en we proberen met man en macht om bij te blijven. Maar soms lukt dit niet meer, je bent dan letterlijk opgebrand, de accu is leeg.
Het is een syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie (afstandelijkheid) en verminderde persoonlijke bekwaamheid (niet meer naar behoren kunnen functioneren en geen waardevolle dingen meer bereiken in het werk). Het is een combinatie van factoren waarin het werk een grote rol speelt. Maar ook de andere levensgebieden zijn van belang.

Symptomen van een burn-out

• sociaal terugtrek gedrag
• emotionele uitputting, zowel fysieke als mentale vermoeidheid
• negatief/cynisch/boos
• afstandelijkheid
• verminderd gevoel van eigen waarde
• niet meer waardevol voelen op het werk
• het heeft een lange aanloopduur, maar er komt een knakmoment

Behandeling van een burn-out 

U zult op de praktijk worden doorverwezen naar de psychosomatisch fysiotherapeut. Deze therapeut zal samen met u gaan kijken op welke gebieden u overloopt en op welke gebieden u wel nog plezier heeft. Dit wordt op een rijtje gezet en geeft meer overzicht en kan zorgen voor het stellen van prioriteiten. Tevens wordt burn-out uitvoerig besproken en dit geeft u meer inzicht in uw klachten.
Daarna starten we met twee behandelvormen; actief en passief. De actieve vorm bestaat uit bewegen! Uit de literatuur komt naar voren dat bewegen voor een positievere stemming zorgt en meer energie geeft. Vandaar dat het belangrijk is om uit de luie stoel te komen en te gaan bewegen. Daarnaast gaan we ook kijken hoe we u weer kunnen laten ontspannen d.m.v. ontspanningstherapieën.

Voor verdere informatie, raadpleeg de psychosomatische fysiotherapeut in onze praktijk, Danella van Nijf.

© Vita Velden - Fysiotherapie